2009 m. gegužės 22–31 d.

Idėja Lietuvoje

Tautų SEKMINĖS
Lietuvoje

2009 m. gegužės 22–31 d.

Tarptautinio „Tautų SEKMINIŲ“ projekto Lietuvoje organizatoriai kviečia visus Lietuvos tikinčiuosius įsitraukti į maldos tinklą laukiant Sekminių savo bendruomenėse, parapijose, vyskupijose. Šiais metais ypač kviečiame drauge švęsti Sekminių vigiliją Kauno arkikatedroje bazilikoje, o tada grįžti į savo vyskupijas, parapijas, bendruomenes ir iškilmingai švęsti Sekmines.


TRIJŲ DALIŲ PROJEKTAS


PIRMOJI DALIS

Sekminių MALDOS DEVYNDIENIS
Gegužės 22–30 d.

„Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai
kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“
(Apd 1, 14)

Kviečiame įsitraukti į tarptautinį Sekminių Devyndienio maldos tinklą novena, adoracija ir užtarimo malda.

Kviečiame organizuoti ir dalyvauti specialiuose maldos susitikimuose atskiruose rajonuose, miestuose, vyskupijose.


ANTROJI DALIS

Sekminių VIGILIJA
Gegužės 30 d., Kaunas

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės...“
(Apd 1, 8)

Šiais jubiliejiniais Evangelijos žinios Lietuvai metais kviečiame į Kauno arkikatedrą baziliką drauge budėti maldoje laukiant Sekminių malonės. Tokiu būdu prisidėsime prie kitų pasaulio šalių, šiais metais ypatingu būdu švenčiančių Sekmines savo kraštuose.


TREČIOJI DALIS

Sekminių IŠKILMĖ
Gegužės 31 d.

„Atėjus Sekminių dienai... iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios...“
(Apd 2, 1–4)

Raginame iškilmingai švęsti Sekmines savo vyskupijose, parapijose, bendruomenėse ir tokiu būdu skleisti Sekminių dvasingumą Bažnyčioje kaip naują maldos, šventumo, bendrystės ir skelbimo proveržį.

„Tautų Sekminių“ Lietuvoje organizacinė grupė,
Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje

Tarptautinio projekto iniciatoriai – ICCRS
(International Catholic Charismatic Renewal Services)

Pastabos:

  1. Šioje svetainėje rasite pasiūlymus dėl novenos, užtarimo maldos organizavimo, įsitraukimo į maldos tinklą būdų, taip pat Sekminių vigilijos programą bei informaciją kur galima švęsti Sekmines.
  2. Raginame apie savo grupės ar bendruomenės dalyvavimą maldos devyndienyje ir/ar Sekminių vigilijoje Kaune pranešti el. p. . Įsitraukusiųjų į projektą sąrašas bus skelbiamas šioje svetainėje.
  3. Jei organizuojate Sekminių iškilmės šventimą su specialia programa prieš ar po Šv. Mišių, prašome pasidalyti informacija. Ją paskelbsime šioje svetainėje. Informaciją siųskite .
© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009