2009 m. gegužės 22–31 d.

Organizatoriai Lietuvoje

PROJEKTO KOORDINATORĖ
Dalė ULEVIČIENĖ, , tel. 699 64627; tel. (37) 321422.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJOS ATSTOVĖ
Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ, , tel. 687 71192.

KAUNO ARKIKATEDROS BAZILIKOS ATSTOVAS
Arūnas JUŠKA, . tel. 614 73384.

NARIAI:
ses. Celina GALINYTĖ OSB,
Kauno seserys benediktinės;
ses. Agnietė IVAŠKEVIČIŪTĖ,
Kauno seserys benediktinės;
Dalė ŠMERAUSKAITĖ,
Katalikų interneto tarnyba.

BENDRUOMENIŲ, GRUPIŲ, TARNYBŲ ATSTOVAI:
Ramunė GRABLIAUSKAITĖ,
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“;
Jūratė JASTROMSKAITĖ,
maldos grupė „Ugnies vaikai“;
Jeronimas SEREBRINSKAS,
Katalikų evangelizacijos centras;
Živilė MATULEVIČIENĖ
Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“.

PAGALBININKAI:
Kun. Vygintas GUDELIŪNAS,
Kun. Vytenis VAŠKELIS,
Kun. Gintaras URBŠTAS,
Kun. Gintaras BLUŽAS,
Kauno seserys benediktinės,
Katalikų evangelizacijos centras, Kaunas,
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, Kaunas,
Maldos grupė „Ugnies vaikai“, Kaunas,
Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“, Kaunas,
Šv. Juozapo Darbininko parapijos charizminė maldos bendruomenė, Klaipėda,
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimas, Kaunas,
Maldos grupė „Jordanas“, Kaunas,
katalikai.lt, Katalikų interneto tarnyba, Kaunas.

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009