2009 m. gegužės 22–31 d.

Sekminių VIGILIJA, gegužės 30 d.

Patikslinta: 2009 05 26 | ds


Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia,
jūs gausite jos galybės...
(Apd 1, 8)

SEKMINIŲ VIGILIJA KAUNE

2009 m. gegužės 30–31 d., šeštadienis – sekmadienio rytas

KAUNO ARKIKATEDRA BAZILKA

18.00 Sekminių vigilijos Šv. Mišios ir Sutvirtinimo sakramento šventimas
     Vadovauja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Naktinis budėjimas laukiant Šventosios Dvasios nužengimo

20.00 Šlovinimas 
     Mąstymas „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Ps 51, 12), kun. Vygintas Gudeliūnas
     Švč. Sakramento išstatymas garbinimui
     Išpažinčių laikas, šlovinimas, liudijimai
     Atsakinga Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“

22.30 Paraginimo žodis „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės...“ (Apd 1, 8). Vincas Kolyčius
     Malda prašant Šventosios Dvasios išliejimo ir dovanų
     Šlovinimas, užtarimo malda, liudijimai
     Atsakinga Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir maldos grupė „Ugnies vaikai“

01.00 Tyli adoracija
     Atsakinga Klaipėdos Juozapo Darbininko parapijos charizminė maldos bendruomenė

02.00 Rožinio garbingieji slėpiniai
     Atsakinga Kauno arkikatedros parapija

03.00 Šlovinimas
     Veda Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimas

04.00 Tyli adoracija
     Groja Kristina Metrikytė – kanklės, ses. Celina Galinytė – smuikas

05.00 Sekminių iškilmės Aušrinė liturginė valanda
     Veda Kauno seserys benediktinės

06.00 Sekminių ryto Šv. Mišios
     Vadovauja kun. Vygintas Gudeliūnas

* * *

Pastabos vigilijos dalyviams:

Jei manote, kad visą naktį nepajėgsite dalyvauti programoje ir norėsite pamiegoti, siūlome pasiimti kilimėlį ir miegmaišį.

Parapijos namuose bus galima pailsėti, išgerti arbatos.

Sekminių vigilija taip pat bus švenčiama

KRETINGOJE

Gegužės 30 d., nuo 21 val.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Kankinių koplyčioje (Vilniaus g. 2)
Šlovinimas, Švč. Sakramento adoracija

PAKUTUVĖNUOSE

Gegužės 30 d., nuo 16 val.

Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje
Šlovinimas, mokymas, šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009