2009 m. gegužės 22–31 d.

Sekminių iškilmė

Gegužės 31 d.

„Atėjus Sekminių dienai... iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios...“
(Apd 2, 1–4)

Raginame iškilmingai švęsti Sekmines savo vyskupijose, parapijose, bendruomenėse ir tokiu būdu skleisti Sekminių dvasingumą Bažnyčioje kaip naują maldos, šventumo, bendrystės ir skelbimo proveržį.

Šiais metais drauge švęsti SEKMINES kviečia:

  • Katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys

Rekolekcijų sodyboje, Didvyriai, Raudondvaris, Kauno r.

PROGRAMA
14.00 Renkamės ir sveikinamės
15.00 Šventos Mišios
16.00 Šventosios Dvasios tunelis: paslaptis, kurią visi žino
17.00 Vaišės: skanios ir gardžios
18.00 Šlovinimas, užtarimo malda, sveikinimai
19.00 Sekminių laužas

Laukiame visų bičiulių Dievo meilės šventėje.
Dievo meilė jau yra išlieta mums Šventosios Dvasios
ir dar bus išlieta su kaupu,
nes visi kartu šlovinsime Dievą ir melsimės vieni už kitus,
dalinsimės pačių suneštomis vaišėmis
ir džiuginsime vieni kitus dainomis, šokiais ir šypsenomis...

09:00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios.
13:00 Iškilmingos Šv. Mišios (pievoje šalia bažnyčios), kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Po Šv. Mišių agapė pievoje
© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009