2009 m. gegužės 22–31 d.

Dalyviai ir rėmėjai Lietuvoje

Papildyta: 2009 05 26 | du

Projekte – maldos ir Sekminių šventimo akcijoje – kviečiamos dalyvauti visos parapijos, kitos bendruomenės, grupės ir pan. Jei nėra kitų galimybių, įsitraukti kviečiame ir atskiras šeimas ar pavienius asmenis.

Į šį sąrašą įtraukiamos grupės, kurios mūsų žiniomis dalyvauja kuriame nors ar visuose projekto etapuose.

Apie Jūsų parapijos, bendruomenės ar grupės dalyvavimą projekte kviečiame pranešti kontaktai »

Apie dalyvavimo būdus plačiau »

Maldos grupės, bendruomenės ir bendrijos

 • Broliai dominikonai

  ir Evangelizacijos bendruomenė „Dievo mėnuliai“

  , Vilnius
 • Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, Kaunas,
 • Maldos grupė „Ugnies vaikai“, Kaunas,
 • Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“, Kaunas,
 • Šv. Juozapo Darbininko parapijos charizminė maldos bendruomenė, Klaipėda,
 • Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimas, Kaunas,
 • Maldos grupė „Jordanas“, Kaunas.
 • Baltijos šalių rusakalbių katalikų bendrija „Terra Mariana“

Pašvęstojo gyvenimo institutai, bendruomenės ir jų bičiuliai

 • Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basosios karmelitės
 • Seserys benediktinės, Kaunas
 • Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys, Kaunas
 • Švč. Širdies pranciškonės Misionierės, Kretinga

Parapijos

 • Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo (arkikatedros) parapija
 • Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija
 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
 • Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapija

Centrai, tarnybos

 • Katalikų evangelizacijos centras, Kaunas,
 • katalikai.lt, Katalikų interneto tarnyba, Kaunas.
© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009