Į pirmą puslapį

Homilijos

Homilijos Popiežiaus namams

2001 12 14
„Grįžkite pas mane visa savo širdimi, – pasninku, verksmu ir raudojimu“ (Jl 2, 12)

„Bažnyčios žinios“, 2002 kovo 15, Nr. 5
Ši Popiežiaus namų pamokslininko tėvo Raniero Cantalamessos OFM Cap. meditacija buvo skirta ypatingam įvykiui – popiežiaus Jono Pauliaus II visuotiniam paraginimui pasninkauti, rengiantis religijų vadovų maldos už taiką susitikimui Asyžiuje 2002 m. sausio 24 d. Ji buvo pasakyta 2001 m. gruodžio 14 d. Apaštališkųjų rūmų Redemptoris Mater koplyčioje.

Kitos homilijos

Misijos Lietuvoje
2010 m. birželį

Birželio 7–11 d. VILNIUJE
Kunigų rekolekcijos

Birželio 12 d. VILNIUJE
Gerosios Naujienos šventė

Birželio 13 d. KAUNE
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje diena


Atsisiųsti Misijų plakatą PDF