Į pirmą puslapį

Misijos Lietuvoje 1999 m. liepą

3 konferencijų Kaune 1999 m. liepos 4 d. tema „Kartu su Dievu Tėvu link Didžiojo Jubiliejaus“ audioįrašai...

Popiežiaus pamokslininkas kun. Raniero Cantalamessa skelbė Dievo žodį Lietuvoje

„Bažnyčios žinios“, 1999 liepos 12, Nr. 13–14

Liepos 4–6 d. Lietuvoje lankėsi Popiežiaus namų pamokslininkas kun. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Jis atvyko Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus kvietimu, o vizitą organizavo katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys”. Liepos 4 d. VDU salėje kun. Raniero Cantalamessa vedė tris konferencijas bendra tema „Drauge su Dievu Tėvu į Didįjį jubiliejų”. Jis pažymėjo, kad tokio susitelkimo į Dievo Tėvo asmenį kaip pasirengimo Didžiajam jubiliejui metais nėra buvę per visą krikščionybės istoriją. Pamokslininkas išskyrė du Dievo meilės aspektus, pasireiškiančius tėviškosios ir motiniškosios meilės įvaizdžiais. Kun. R. Cantalamessa, kalbėdamas apie kančios problemą, ypač pastarojo šimtmečio tragedijų akivaizdoje („Dievas po Aušvico”), atskleidė Dievo kančios slėpinį, kuriame dalyvauja ne tik Jėzus, bet ir Tėvas. Popiežiaus pamokslininkas kvietė tūkstantinę auditoriją VDU salėje išpažinti, kad Jėzus yra Viešpats. Kun. R. Cantalamessa kalbėjo apie Prisikėlimo slėpinį, apimantį ne tik Jėzų kaip Galvą, bet ir visus jo Kūno narius. Minėdamas tris teologines dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę jis ypač ragino susitelkti į mažiau pastebimą, bet tarsi traukiančią abi kitas vilties dorybę. Mariją pavadinęs Vilties Motina pamokslininkas, remdamasis jos pavyzdžiu kalbėjo apie palaiminimus, tiek nukreiptus „į viršų” laiminant Dievą, tiek „į apačią” – laiminant žmones. Po konferencijų VDU salėje vyko šv. Mišios. 

Liepos 5 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje popiežiaus pamokslininkas kreipėsi į iš visos Lietuvos susirinkusius kunigus bei vienuoles. Kalbėdamas apie Sekminių slėpinį kun. R. Cantalamessa ragino naujai suvokti Šventąją Dvasią, kuri yra ne koks priedas išganymo istorijoje, bet, padarydama Kristų gyvą ir veikiantį tarp mūsų, yra pats išganymas. Svečias akcentavo naują pastoracinį požiūrį, grindžiamą ne tiek suteiktų sakramentų skaičiumi, kiek kreipimusi į žmonių širdį. Popiežiaus pamokslininkas dalijosi pranašo Hagajo pranašyste iš Agėjo knygos ragindamas Lietuvos vyskupus ir kunigus neprarasti drąsos.

Liepos 6 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kun. Raniero Cantalamessos susitikimas su žiniasklaidos atstovais.

Kun. Raniero Cantalamessa gimė 1934 07 22 Askolio Pičeno provincijoje, Italijoje. Įšventintas kunigu 1958 m. Teologijos ir klasikinės literatūros daktaras, buvęs Milano katalikų universiteto ankstyvosios krikščionybės istorijos profesorius.1975–1981 m. buvo Tarptautinės teologinės komisijos narys. 1980 m. popiežius Jonas Paulius II paskyrė kapuciną kun. Raniero Cantalamessą Popiežiaus namų pamokslininku.

Misijos Lietuvoje
2010 m. birželį

Birželio 7–11 d. VILNIUJE
Kunigų rekolekcijos

Birželio 12 d. VILNIUJE
Gerosios Naujienos šventė

Birželio 13 d. KAUNE
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje diena


Atsisiųsti Misijų plakatą PDF