2009 m. gegužės 22–31 d.

Tarptautinio projekto idėja

TAUTŲ SEKMINĖS
...skleisti naują Sekminių kultūrą

ICCRS 10-ties dienų Sekminių šventimo projektas
2009 m. gegužės 22–31 d.

ICCRS projekto pristatymas anglų kalba

KELIONĖ KARTU

Tautų Sekminės iškilo ant tvirto pamato Bažnyčios širdyje

1895 m. palaimintosios Elenos paragintas popiežius Leonas XIII paprašė visų tikinčiųjų tarp Žengimo į dangų šventės ir Sekminių nuolat švęsti iškilmingą noveną (9 dienų maldą) už krikščionių vienybę. Kitas strateginis mūsų kelionės momentas buvo 2001 m. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis laiškas Novo Millennio Ineunte. Šis laiškas dovanoja mums esminę frazę Duc in altum – „Irkitės į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“ (Lk 5, 4). Vėlgi Popiežius Jonas Paulius II katalikų charizminiam atsinaujinimui pareiškė, jog karščiausiai meldžiasi, kad bendruomenės ir visas charizminis atsinaujinimas irtųsi į maldos gilumą ir iš maldos gilumos galėtų irtis į misijų gelmes.

Galiausiai per Sekminių Mišparus 2004 m., paskutinę popiežiaus Jono Pauliaus II Sekminių šventę, pamoksle popiežius sakė: „Susirinkome šioje aikštėje, kuri tapo dideliu Aukštutiniu kambariu... Charizminio judėjimo dėka, daugybė krikščionių, vyrų ir moterų, jaunuolių ir suaugusiųjų iš naujo atrado Sekmines kaip gyvą tikrovę jų kasdieniniuose gyvenimuose. Trokštu, kad Sekminių dvasingumas pasklistų Bažnyčioje kaip naujas maldos, šventumo, bendrystės ir skelbimo proveržis“.

2006 m. ruošiantis bažnytinių judėjimų ir naujų bendruomenių Sekminių susitikimui su popiežiumi Benediktu XVI, ICCRS inicijavo akciją Aukštutinis kambarys.

Per 2007 m. tęsėme vieningą pasaulinę Sekminių maldos kelionę.

2008 m. ICCRS pradėjo dviejų dalių projektą TAUTŲ SEKMINĖS, skirtą naujai „Sekminių kultūrai“, kurį sudarė akcija „Aukštutinis kambarys“ (Sekminių devyndienis sutartomis intencijomis. Red. pastaba) ir Sekminių šventimas. Tai pirmasis 3 metų etapas iki 2010 m.

Per keletą pastarųjų metų daugybė šalių, įtraukdamos dešimtis tūkstančių žmonių visuose žemynuose, dalyvavo šiame pasauliniame novenų ir maldos susirinkimų tinkle bei Sekminių šventėse.

2009 m. tęsiame kelionę „skleisdami Sekminių dvasingumą“ žemės tautoms.

2010 m. TAUTŲ SEKMINĖS prasidės gegužės 14 d. ir įsilies į ICCRS organizuojamą Sekminių šventę Jeruzalėje.

Sekantis etapas pradės mūsų 7 metų kelionę link 50-tojo charizminio atsinaujinimo jubiliejaus 2017 metais.

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009