2009 m. gegužės 22–31 d.

Maldos susirinkimų tvarkaraštis

Patikslinta: 2009 05 26 | du

Novenos metu vykstančių maldos susirinkimų tvarkaraščius nuolat papildome!

Mielieji, kai suplanuosite atvirą savo maldos susirinkimą, skubiai praneškite .

Į bendrą novenos maldą kviečiami visi!

Kiekvieną devyndienio dieną melsis ir visus kviečia įsitraukti

KAUNAS

Po 18 val. šv. Mišių
Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Platesnė programa »

KLAIPĖDA

Po 18 val. šv. Mišių
Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27)

Po šv. Mišių vyks valandos laiko Švč. Sakramento adoracija. Jos metu bus meldžiamasi devyndienio intencijomis. Kiekvieną dieną maldą ves vis kita parapijos organizacija ar maldos grupė.

VILNIUS

Po 18 val. šv. Mišių
Vilniaus šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 10) visų laukia broliai dominikonai ir Evangelizacinė katalikų bendruomenė „Dievo mėnuliai“

KRETINGA

Apie 16 val.
Švč. Širdies pranciškonių misionierių koplyčioje (Vilniaus g. 3)

Šlovina ir noveną meldžiasi seserys ir Pranciškoniškasis jaunimas.

ŠIAULIAI

Šv. Ignaco (jėzuitų) bažnyčioje

Noveną meldžiasi „Avinėlio užtarėjai“.

Atviri maldos susirinkimai

KAUNAS

Gegužės 28 d., ketvirtadienį 19 val.
Vytauto Didžiojo bažnyčioje visų laukia maldos grupė „Jordanas".

Savo bendruomenėse ir maldos grupėse noveną melsis

Baltijos šalių rusakalbių katalikų bendrija "Terra Mariana"
Visos bendrijos maldos grupės ir draugai yra kviečiami prisijungti.

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008–2009
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008–2009