2008 m. gegužės 2–12 d.

Dalyviai ir rėmėjai Lietuvoje

Papildyta: 2008 05 07 | du

Projekte – maldos ir Sekminių šventimo akcijoje – kviečiamos dalyvauti visos parapijos,kitos bendruomenės, grupės ir pan. Jei nėra kitų galimybių, įsitraukti kviečiame ir atskiras šeimas ar pavienius asmenis.

Į šį sąrašą įtraukiamos grupės, kurios mūsų žiniomis dalyvauja kuriame nors ar visuose projekto etapuose.

Apie Jūsų parapijos, bendruomenės ar grupės dalyvavimą projekte kviečiame pranešti kontaktai »

Apie dalyvavimo būdus plačiau »

Bendruomenės ir bendrijos

 • Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“, Kaunas
 • Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, Kaunas
 • maldos grupė „Ugnies vaikai“, Kaunas
 • Evangelizacijos bendruomenė „Dievo mėnuliai“, Vilnius
 • Šv. Juozapo Darbininko parapijos charizminė maldos benduomenė, Klaipėda
 • slavų katalikų bendrija „Terra Mariana“
 • „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės
 • Kauno arkikatedros Gyvojo Rožinio maldos grupė
 • Kauno arkikatedros nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos dalyviai
 • Lietuvos piligrimai, pėsčiomis keliaujantys iš Lurdo šventovės į Šiluvą
 • Nazareto šeimų bendruomenės
 • „Avinėlio užtarėjų“ bičiulių madlos grupės; Alytus, Kaunas, Marijampolė, Rokiškis, Vilnius, Telšiai, Kazlų Rūda, Mažeikiai, Raseiniai, Klaipėda, Jonava, Miroslavas, Palanga, Šiauliai ir Ukmergė
 • Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda, Kaišiadorys
 • Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos Taizė maldos grupė, Kaunas
 • Šv. Onos parapijos jaunimo ir Gyvojo Rožinio maldos grupės, Obeliai, Rokiškio r.
 • Pilnų namų bendruomenė, Panara, Varėnos r.

Pašvęstojo gyvenimo institutai, bendruomenės ir jų bičiuliai

 • Tiberiados bendruomenės broliai (Baltriškės) ir Šv. Damijono maldos grupė, Kaunas
 • Pasauliečių institutas „Gailestingumo Motinos tarnaitės“, Dvasinės šeimos „Gailestingumo Motina“ adoratorių grupė, Lietuva
 • Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basosios karmelitės
 • Seserys benediktinės, Kaunas
 • Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Kaunas
 • Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys, Kaunas
 • Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija
 • Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija
 • Jėzuitai, Kaunas
 • Mažesniųjų Brolių Ordinas (pranciškonai), Canterbury, UK
 • Šv. Jono bendruomenė, Vilnius

Parapijos

 • Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija
 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
 • Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
 • Verpenos Šv. Onos parapija
 • Jurbarko Švč.Trejybės parapija

Tarnybos, centrai, fondai

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008