2008 m. gegužės 2–12 d.

Tarptautinio projekto idėja

TAUTŲ SEKMINĖS
...skleisti naują Sekminių kultūrą

ICCRS 10-ties dienų Sekminių šventimo projektas
2008 m. gegužės 2–11 d.

  • Tai Katalikų charizminio atsinaujinimo atsiliepimas į pop. Jono Pauliaus II ir pop. Benedikto XVI troškimą skleisti „Sekminių kultūrą“ (JPII, 2004 gegužė; Benediktas XVI, 2005 rugsėjis).
  • 40-ties metų Katalikų charizminio atsinaujinimo vaisius.
  • Tai projektas, į kurį ICCRS kviečia jungtis viso pasaulio Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo dalyvius.

DVIEJŲ DALIŲ projektas:

I dalis. Sugrįžimas į „aukštutinį kambarį“. 2008 m. egužės 2-10 d.

II dalis. Sekminių šventė. 2008 m. gegužės 11 d.

Tai kvietimas sugrįžti į „aukštutinį kambarį Jeruzalėje“ ir visiems vieningai ir ištvermingai atsidėti maldai (Apd 1, 12-14), kad per adoraciją ir užtarimo maldą taptume „degančiais krūmais“ (pop. Leonas XIII, Pal. Elena Guerra 1895-1897).

„O, jei tik... vieningos ir karštos maldos būtų pakeltos į Dangų visame krikščioniškame pasaulyje, kaip tuomet aukštutiniame kambaryje Jeruzalėje, meldžiant Dievo Dvasios ugnies įžiebimo“.
(Pal. Elena Guerra).

Tai raginimas atsiliepti į kvietimą jungtis į Naująją evangelizaciją su Šventosios Dvasios galybe ir dovanomis, tokiu būdu skleidžiant „Sekminių kultūrą“ (Apd. 1, 8)


PIRMOSIOS DALIES VIZIJA

Sugrįžimas į „aukštutinį kambarį“ 2008

Devynioliktojo amžiaus pabaigoje pop. Leonas XIII, paskatintas palaimintosios Elenos raginimo, pakvietė tikinčiuosius visuomet po Kristaus Dangun žengimo šventės iki Sekminių melstis noveną už krikščionių vienybę.

„Pirmasis atsinaujinimo vaisius yra malda, sujungianti mus su Kristaus, atnaujinančio žemės veidą, Dvasia“.
Pal. Elena Guerra

Sugrįžimas į „aukštutinį kambarį“ 2008 tai vizija siekianti suvienyti viso pasaulio Charizminį atsinaujinimą maldoje, sukuriant pasaulinį maldos tinklą: novena, adoracija ir užtarimo malda prieš Sekmines.

Raginimas maldos grupėms ir bendruomenėms:

  • 9 dienų maldos tinklas prieš Sekmines: novena, specialūs maldos susitikimai;
  • 3-jų dienų vigilija prieš Sekmines.


ANTROSIOS DALIES VIZIJA

Sekminių šventė 2008

Sekminės 2008 yra išskirtinė unikali šventė, apjungianti visas pasaulio šalis į vieną didelę šeimą, liudijanti Sekminių kultūrą.

  • Tai proga apsijungti ir skelbti Gerąją Naujieną tuo pačiu metu įvairiose šalyse, kad visi žmonės girdėtų skelbiant įstabius Dievo darbus savo pačių kalba (Apd 2,11).
  • Tai pusdienio ar dienos susibūrimas. Programoje šv. Mišios, charizminė malda, vienas ar du trumpi mokymai, liudijimai, malda, parašant Šventosios Dvasios išliejimo ir koncertas Dievo garbei.
  • Viena šventė, daug vietų! Internetiniai ar satelitiniai TV tiltai tarp skirtingų šalių, liudijantys, kad viso pasaulio Katalikų charizminis atsinaujinimas iš tiesų šlovina Dievą kartu ir skelbia Gerąją Naujieną iki pat pasaulio pakraščių.

P.S. Lietuvoje Sekmines planuojama švęsti Šiluvoje

Versta iš www.iccrs.org

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008