2008 m. gegužės 2–12 d.

Maldos susirinkimų tvarkaraštis

Patikslinta: 2008 05 07 | du

Novenos metu vykstančių maldos susirinkimų tvarkaraščius nuolat papildome!

Mielieji, kai suplanuosite atvirą savo maldos susirinkimą, skubiai praneškite .

Į bendrą novenos maldą kviečiami visi!

Kiekvieną dieną melsis ir visus kviečia įsitraukti

Marijos radijas po 14 val. Rožinio maldos.

KAIŠIADORYS

Atviri maldos vakarai 18 val. (valandą prieš vakaro šv. Mišias)
Kaišiadorių katedroje kiekvieną devyndienio vakarą.

KAUNAS

Maldos susirinkimų grandinės Kaune koordinatorė s. Celina OSB. Visais klausimais galima kreiptis į ją el. paštu arba tel. 699 64615.

Atvirų maldos susirinkimų grandinė Kaune

Gegužės 4 d., sekmadienį 16 val.
Vytauto Didžiojo bažnyčioje visų laukia maldos grupė „Ugnies vaikai". Dalyvaus kun. Kęstutis Rugevičius

Gegužės 6 d., antradienį, 18 val.
mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje visų laukia Šv. Damijono grupė

Gegužės 7 d., trečiadienį, 19 val.
savo būstinėje (Vilniaus g. 3) visų laukia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Dalyvaus Vincas Kolyčius

Gegužės 8 d., ketvirtadienį, 18.30 val.
Arkikatedros parapijos salėje (V. Sladkevičiaus g. 5) visų laukia Arkikatedros maldos grupė. Dalyvaus Vincas Kolyčius

Gegužės 9 d., penktadienį, 19 val.
šv. Vincento Pauliečio (Pertašiūnų) bažnyčioje visų laukia Petrašiūnų parapijos Taizė maldos grupė

Gegužės 9 d., penktadienį, 18 val.
Radvilėnų g. 15 atviras maldos vakaras. Visų laukia Avinėlių užtarėjų ir šv. Antano parapijos maldos grupė

Kiekvieną dieną melsis ir visus kviečia ateiti

Po 15 val. Gailestingumo vainikėlio maldos
nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos dalyviai Kauno arkikatedroje

Po 18 val. šv. Mišių
Kauno seserys benediktinės Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje

KELMĖ ir apylinkės

Atviri maldos vakarai 17 val., prieš vakaro šv. Mišias
Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
kiekvieną devyndienio vakarą.

Maldos susirinkimai Verpenos Šv. Onos bažnyčioje 13.30 val.
kiekvieną devyndienio dieną.

KLAIPĖDA

Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27)

Gegužės 2 d., penktadienį po 18 val. šv. Mišių
Naktinė adoracija. Vadovauja parapijos charizminė maldos bendruomenė

Gegužės 3 d., šeštadienį po 18 val. šv. Mišių
Valandos adoracija. Vadovauja parapijos sumos šv. Mišių choras

Gegužės 4 d., sekmadienį 12 val. šv. Mišių metu

Gegužės 5 d., pirmadienį po 18 val. šv. Mišių
Valandos adoracija. Vadovauja parapijos tikybos mokytojai

Gegužės 6 d., antradienį po 18 val. šv. Mišių
Valandos adoracija. Vadovauja parapijos pastoracinė taryba

Gegužės 7 d., trečiadienį po 18 val. šv. Mišių
Valandos adoracija. Vadovauja Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Gegužės 8 d., ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių
Valandos adoracija. Vadovauja parapijos Marijos legionas

Gegužės 9 d., penktadienį po 18 val. šv. Mišių
Valandos adoracija. Vadovauja parapijos Caritas

Gegužės 10 d., šeštadienį po 18 val. šv. Mišių
Naktinė adoracija. Vadovauja parapijos katechetikos centras

KRETINGA

Kiekvieną dieną melsis ir visus kviečia įsitraukti

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
Šlovinimas, Dievo žodžio skaitymas, Švč. Sakramento adoracija...

Kiekvieną dieną 17.30 val., prieš vakaro šv. Mišias

Gegužės 4 d., sekmadienį, po Votyvos šv. Mišių

VILNIUS

Gegužės 6 d., antradienį po 18 val. šv. Mišių
Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 10) visų laukia bendruomenė Dievo mėnuliai

Gegužės 6 d., antradienį 19.30 val. (po šv. Mišių)
Joanitų vienuolyne atviras maldos vakaras. Visi laukiami

Gegužės 7 d., trečiadienį 18 val.
Švč. Marijos Dievo Motinos Ėmimo į dangų (pranciškonų) bažnyčios koplytėlėje (Trakų g. 9) visų laukia Šv. Damijono maldos grupė

Gegužės 8 d., ketvirtadienį 19 val.
Gailestingumo šventovėje (Domininkonų g. 12) jaunimo maldos vakaras

Gegužes 9 d., penktadienį po 17.45 val. šv. Mišių
Šv. Kazimiero (jezuitų) bažnyčioje (Didžioji g. 34) visų laukia slavų katalikų bendrijos Terra Mariana maldos grupė. Maldos susirinkimas vyks lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.

MARIJAMPOLĖ

Gegužės 6 d., antradienį 19 val.
Šv. Vincento parapijos šeimų maldos grupė kviečia į atvirą maldos vakarą Vytauto g. 25

TELŠIAI

Gegužės 5–8 d. 19 val., gegužės 9 d., penktadienį 19.30 val.
Telšių vyskupijos Licėjuje (Katedros a. 7) atviri maldos susirinkimai. Visi kviečiami bendrai maldai

JURBARKAS

Gegužės 7 d., trečiadienį 18.40 val. (po vakaro šv. Mišių)
Švč. Trejybės parapijos salėje bendras maldos grupelių maldos vakaras

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008