2008 m. gegužės 2–12 d.

Apie judėjimus

http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/Articolo.asp?c=205970

Daugiau kaip šimtas vyskupų dalyvauja seminare apie bažnytinius judėjimus

16/05/2008

Ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį Rocca di Papa miestelyje netoli Romos vyksta Popiežiškosios pasauliečių tarybos surengtas seminaras vyskupams, skirtas naujiesiems bažnytiniams judėjimams. Dalyvauja daugiau kaip šimtas vyskupų iš daugiau kaip penkiasdešimties šalių. Lietuvos vyskupams atstovauja Kauno arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Jonas Ivanauskas.

Ketvirtadienį su seminaro dalyviais susitiko Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone. Drauge su seminaro dalyviais koncelebruotų Mišių homilijoje kardinolas priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius, prieš pusantrų metų pasakytus Vokietijos vyskupams: Su meile ištieskite ranką judėjimams. 2006 metų rudenį, Vokietijos vyskupų vizito Ad limina proga sakytoje kalboje Benediktas XVI gana daug dėmesio skyrė vyskupų bendradarbiavimo su bažnytiniais judėjimais svarbai. Ypač po Vatikano II Susirinkimo Šventoji Dvasia paskatino naujų bažnytinių judėjimų atsiradimą,- tąkart kalbėjo popiežius. Kartais vyskupams arba klebonams jie gali pasirodyti neįprasti ar net keisti, tačiau būtent šiuose judėjimuose jaunimas ir subrendę žmonės naujai išgyvena savo tikėjimą, judėjimai tampa ypatingomis tikėjimo patirties aplinkomis dabartiniame pasaulyje. Kai kuriuos jų veikimo aspektus galbūt kartais reikia pakoreguoti; galbūt kartais juos reikia labiau įjungti į parapijos ar vyskupijos bendruomenės gyvenimą, tačiau visada reikia gerbti jų specifiką ir charizmas, reikia džiaugtis šiomis bendruomeninio gyvenimo formomis,- citavo kardinolas Bertone popiežiaus žodžius, prieš pusantrų metų sakytus Vokietijos vyskupams.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius,- kalbėjo kardinolas ketvirtadienio rytą,- pasaulyje įvyko daug socialinių ir kultūrinių pasikeitimų, dėl kurių ir pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje pasidarė kur kas svarbesnis ir labiau strateginis. Dėl to būtina, kad Bažnyčios ganytojai būtų labai atidūs „laiko ženklams“ ir sugebėtų bažnytinių judėjimų charizmas derinti su visos Dievo Tautos poreikiais. Reikia įsiklausyti į Šventosios Dvasios balsą. Tai ypač svarbu vyskupams, pašauktiems būti savo bendruomenių ganytojais ir tėvais. Mūsų mokymas ir mūsų veiksmai visuomet turi sutapti su visos Bažnyčios mokymu, turi atspindėti jos tikėjimą ir šventumą, nes kitaip išgirsime Jėzaus priekaištą: „Tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių“ (Mk 8, 33). (jm)

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008